Konference BIM-Fórum 2016

REGISTRACE | PROGRAM | TÉMATA | MÍSTO | PŘEDNÁŠKY | WORSKHOPY | PARTNEŘI

4. konference „Revit v praxi“  se konala ve 

čtvrtek 21. ledna 2016 v Brně
v prostorách Fakulty stavební VUT v Brně

Děkujeme všem účastníkům za projevený zájem, účast i příjemnou atmosféru a budeme se těšit na případné další společné setkání.


Pozvánka na konferenci

PROGRAM

08:30 – 09:00 Registrace účastníků
09:00 – 09:30 Úvod a zahájení konference

09:30 – 10:15 1. přednáška – BIM & Implementace: Jak správně začít s BIM?
10:15 – 10:45 2. přednáška – BIM & Vodní stavby: Infrastrukturní stavba (ČOV) a projekční praxe
11:00 – 11:30 Přestávka – občerstvení, program vystavovatelů
11:30 – 12:15 3. přednáška – BIM & Data: Dostal jsem BIM model od projektanta a co teď s ním?
12:15 – 13:00 4. přednáška – BIM & TZB: Zdravotní technika v praxi
13:00 – 14:00 Oběd
14:00 – 14:40 5. přednáška – BIM & Tepelná technika: Tepelně-technické výpočty a Revit
14:40 – 15:10 6. přednáška – BIM & Finance: BIM a rozpočty
15:10 – 15:30 Ukončení konference a společná diskuse (kulatý stůl)
15:30 – 15:50 Přestávka – občerstvení, program vystavovatelů
15:50 – 16:00 Slosování cen

16:05 – 17:00 Workshopy 

Změna programu vyhrazena.


TÉMATA

BIM-Fórum 2016 – Témata konference


VLOŽNÉ

  • Vložné na konferenci je 700 Kč (26 EUR) bez DPH.
  • Studentské vložné 350 Kč (13 EUR) bez DPH.

Součástí poplatku je oběd a občerstvení v průběhu konference.

Pokyny pro registraci:

  • Pro vyhotovení daňového dokladu, vyplňte položku DIČ a další fakturační údaje.
  • Název společnosti uveďte tak, jak je vyžadován na faktuře.
  • Přihlašujete se za Slovenska? Pak platbu vložného lze provést na účet na Slovensku jako vnitrostátní platbu, tzn. bez vysokých poplatků za platbu do zahraničí.

V případě problému s registrací nás kontaktujte na konference(zavináč)bim-forum.cz.


GPS souřadnice ... Klepněte pro přechod na Google Maps

MÍSTO

Fakulta stavební VUT v Brně
Adresa: Veveří 331/95, 602 00 Brno
GPS:      49° 12′ 23.63″N, 16° 35′ 32.384″E
Registrace: Budova A | šatna v 1.NP 
Konference: Budova D3 | přednášková místnost D182

Mapu s vyznačením fakulty a parkovišť zobrazíte po klepnutí na QR kód se symbolem mapy nebo mapce níže.

Plánek areálu      Plánek parkování


PŘEDNÁŠKY

Program

BIM & Implementace

Název přednášky: Jak správně začít s BIM?
Přednášející: Rudolf Vyhnálek, Jakub Novotný (CADconsulting spol. s r.o.)
Ukážeme Vám cestu a způsob, jak efektivně nasadit Autodesk Revit, jako základní nástroj pro BIM. V příspěvku upozorníme na úskalí, která může přechod na BIM přinést a zároveň i možnosti, jak je překonat či minimalizovat jejich dopad. Dále budou popsány doporučené kroky pro správnou implementaci Autodesk Revit pro stavební část i profesní část.

BIM & Vodní stavby

Název přednášky: Infrastrukturní stavba (ČOV) a projekční praxe
Přednášející: Viktor Sláma (Sweco Hydroprojekt a.s.)
Případová studie o využití Revitu při přípravě projektové dokumentace čistírny odpadních vod (ČOV) v rozsahu od stavebního povolení až po prováděcí dokumentaci. Budou zmíněny klady i zápory programu a možnosti spolupráce s jinými BIM softwary, které byly při projektu použity.

BIM & Vodní stavby BIM & Vodní stavby

BIM & Data

Název přednášky: Dostal jsem BIM model od projektanta a co teď s ním?
Přednášející: Martin Slanec, Martin Folber (CAD Studio a.s.)
Příspěvek bude zaměřen pro Ty, kteří mají zájem využít plný potenciál vytvořených BIM dat projektantem a nechtějí skončit jen u klasické výkresové dokumentace. Představíme Vám z dílny CAD Studia novou webovou aplikaci a její možnosti práce s BIM modelem ze systému Autodesk Revit a jeho následné využití nejen pro správu a údržbu budov.

BIM & TZB

Název přednášky: Zdravotní technika v praxi
Přednášející: Ondřej Stojanov (METROPROJEKT Praha a.s.)
Společnost METROPROJEKT Praha zastřešuje veškeré profese a aktuálně přechází na BIM technologii. Rádi bychom se s Vámi podělili o praktické rozdíly oproti 2D a 3D projektování i zkušenosti s koordinací projektu s ostatními profesemi. Zmíníme časový rámec a náročnost, dále pak následné rozfázování jednotlivých stupňů projektové dokumentace, včetně finalizace projektu a přípravy 2D výstupů pro tisk.

BIM & TZB BIM & TZB BIM & TZB

BIM & Tepelná technika

Název přednášky: Tepelně-technické výpočty a Revitu
Přednášející: Jiří Horák (VUT v Brně, Fakulta stavební)
Komentovaná ukázka výpočtu tepelných ztrát na základě BIM modelu z aplikace Revit. Porovnání metodiky výpočtu s požadavky ČSN. Doporučené postupy pro tvorbu energetického modelu a popis nejčastějších problémů včetně jejich řešení.

BIM & Tepelná technika BIM & Tepelná technika BIM & Tepelná technika

BIM & Finance

Název přednášky: BIM a rozpočty
Přednášející: Radka Bečvarovská (SVIŽN s.r.o., cadconsulting, spol. s r.o.)
Přednáška o možnosti využití BIM nástrojů pro tvorbu výkazu výměr a následné stanovení odhadu nákladů projektu. Krom možností se dozvíte, jak správné je vykazování pomocí BIM, jaké chyby mohou nastat a jakou časovou úsporu Vám může přinést. Přijďte si poslechnout, jak se změní role rozpočtáře a projektanta při využití nástrojů BIM pro výkaz výměr.


WORKSHOPY

BIM & Rozšíření

Název přednášky: Rozšíření pro Revit a praxi
Přednášející: Lukáš Cimala, Tomáš Křivka (CADconsulting spol. s r.o.)
Workshop, kde se dozvíte, které úkony a činnosti v Revitu je vhodnější řešit pomocí rozšíření. Budou zde prezentovány tipy na softwarové nástroje, jimiž zvýšite Vaši produktivitu či rozšířit základní funkcionalitu Revitu. Krátce se budeme věnovat i technické stránce vývoje rozšíření pro Revit.

BIM & Vizualizace

Název přednášky: Jak lehce tvořit vizualizace v Lumionu
Přednášející: Ondřej Valach (Lumiartsoft, s.r.o.)
Vizualizace se dělají jinak. Přijďte se podívat jak zásadně se liší přístup k tvorbě vizualizací oproti dřívějšku. Dnes již není třeba vizualizaci zadávat, hledat odborníky a obávat se dodržení termínů. Na workshopu představíme jak vytvořit úchvatnou grafickou prezentaci Vašeho projektu v návaznosti na vypracovaný BIM model, dozvíte se jak Vám může 3D grafický program ušetřit čas a proč jsou vizualizace výstupy, které by Vás měly zajímat.

BIM & Vizualizace – Lumion 6 BIM & Vizualizace – Lumion 6 BIM & Vizualizace – Lumion 6 BIM & Vizualizace – Lumion 6


PARTNEŘI