3. konference „Revit v praxi“  se konala ve čtvrtek

  15. ledna 2015 v Brně v prostorách Fakulty stavební VUT v   Brně

   Program konference sestává ze pěti až šesti tématicky zaměřených přednášek s možností diskuse. V odpoledních hodinách připravujeme dva workshopy na aktuální témata.

REGISTRACE | PROGRAM | MÍSTO | PŘEDNÁŠKY | WORSKHOPY | PARTNEŘI | QR

Registrace je z důvodu naplnění kapacity ukončena. Děkujeme všem registrovaným účastníkům za projevený zájem a budeme se těšit na společné setkání ve čtvrtek 15. ledna 2015. Případné další vážné zájemce je možné zařadit na list náhradníků. Kontaktujte nás, prosím, na e-mailové adrese konference@bim-forum.cz. Pokud se uvolní místo, budeme Vás kontaktovat během úterý 13. ledna 2015.


Předpokládaný program

08:30 – 09:15 Registrace účastníků
09:15 – 09:30 Úvod a zahájení konference

09:30 – 10:15 1. přednáška – BIM & Projekt: Projektování stavební části a TZB v Revitu
10:15 – 11:00 2. přednáška – BIM & Simulace: CFD simulace ve stavebnictví
11:00 – 11:30 Přestávka – občerstvení, program vystavovatelů
11:30 – 12:15 3. přednáška – BIM & Dopravní stavby: BIM a modelování mostů pro tvorbu výkresové dokumentace
12:15 – 13:00 4. přednáška – BIM & Facility Management: Praktické využití dat BIM modelu pro fáze FM
13:00 – 14:00 Oběd
14:00 – 14:15 Slosování cen

14:15 – 15:00 5. přednáška – BIM & Vodní stavby: Malá vodní elektrárna v Revitu
15:00 – 15:30 6. přednáška – BIM & TZB: Projekt ELI, Dolní Břežany: vědecké centrum budoucnosti
15:30 – 16:00 Přestávka – občerstvení, program vystavovatelů
16:00 – 16:30 Ukončení konference a společná diskuse (kulatý stůl)
16:30 – 17:00 Workshopy 

  • BIM & Velké územní celky (Infraworks aneb projekt z vyšší perspektivy)
  • BIM & Praxe (Týmový projekt, fáze a rekonstrukce)

Změna programu vyhrazena.


Vložné

Vložné na konferenci je 700 Kč nebo 25 EUR (studenti 350 Kč) bez DPH.

Pokud budete potřebovat daňový doklad, vyplňte položku DIČ a další fakturační údaje, popř. to napište do poznámky. Název společnosti uveďte tak, jak je vyžadován na faktuře, ušetříte nám čas s následnými úpravami. Jestliže se přihlašujete jako soukromá osoba nebo nejste plátci DPH, dejte to vědět v poznámce, pokusíme se tomu přizpůsobit. Jestliže se Vám nedaří se zaregistrovat, napište nám na konference@bim-forum.cz. Součástí poplatku je i poskytnutí občerstvení v průběhu konference

Poznámka pro přihlašující se ze Slovenska: Platbu za konferenci lze provést na náš účet na Slovensku jako vnitrostátní platbu, tedy bez vysokých poplatků za platbu do zahraničí.


Místo konání

Pohled a hlavní budovu Fakulty stavební v Brně
GPS souřadnice ... Klepněte pro přechod na Google Maps

Fakulta stavební VUT v Brně
Adresa: Veveří 331/95, 602 00 Brno
GPS:      49° 12′ 23.63″N, 16° 35′ 32.384″E

Mapu s vyznačením fakulty a parkovišť zobrazíte po klepnutí na QR kód se symbolem mapy.

Plánek parkování     Plánek areálu


Přednášky

Podrobný program

BIM & Projekt

Název přednášky: Projektování stavební části a TZB v Revitu
Přednášející: Ing. Tomáš Minka (di5 architekti inženýři s.r.o.), Ing. Michal Uhlíř (OPTIMAL Engineering spol. s r.o.)
Očekávání a realita zpracování profesí TZB v aplikaci Revit. Zkušenosti ze spolupráce projektantů na společném modelu bytového domu, přínosy a úskalí tvorby projektu v BIM.

BIM & Simulace

Název přednášky: CFD simulace ve stavebnictví
Přednášející: Ing. Petr Fischer, Jiří Jirát (CAD Studio a.s.)
Nároky kladené na moderní stavby jsou zcela jiné než ještě před několika lety. Jednotlivé místnosti i celé budovy jsou při návrhu zohledňujícím normy často velmi komplexní z hlediska tvaru, externích vlivů či vlivu samotných uživatelů. Numerické metody CFD simulací jsou stále častěji užívaným nástrojem, jak při různých provozních podmínkách vyřešit často protichůdné požadavky na energetickou náročnost a techniku prostředí. Další oblastí může být odvětrání průmyslových prostor či simulace šíření kouře a viditelnosti v případě požáru.

                       

BIM & Dopravní stavby

Název přednášky: BIM a modelování mostů pro tvorbu výkresové dokumentace
Přednášející: Ing. Antonín Vojtěšek, Ph.D. (Devotech Africa CC)
Tvorba výkresové dokumentace pro mostní konstrukce vytvořením 3D modelu mostu v Revit Structure a následného generování výkresů včetně výkazů kubatur materiálů přímo z modelu. Seznámení s přínosy i úskalími v porovnání s klasickým 2D kreslením.

                       

BIM & Facility Management

Název přednášky: Praktické využití dat BIM modelu pro fáze FM
Přednášející: Ing. Milan Hampl (IKA DATA spol. s r.o.)
To, co oživuje tělo BIM modelu je krev, kterou představují data. Jaké jsou požadavky na tato data a podle jakých pravidel, v jakých fázích a s jakým cílem jsou do modelu vkládána? Jak tato data BIM modelu koexistují s dalšími informačními systémy (např. CAFM) a jak jsou tato data synchronizována a spravována – praktický příklad projektu. Jaká data má obsahovat BIM model skutečného provedení. Kdo je za něj zodpovědný? Přístupy k fázím předání do provozu („Commissioning“) a převzetí budovy a pilotního provozu („handover“). Přednáška bude prezentována na projektu, který získal ocenění FM AWARDS 2014 od profesní asociace facility managementu IFMA.

BIM & Vodní stavby

Název přednášky: Malá vodní elektrárna v Revitu
Přednášející: Ing. Michal Jendrusčák (Pöyry Environment a.s.), Bc. Lukáš Staník (CAD Studio a.s.)
Přednáška je zaměřena na pilotní projekt Malé vodní elektrárny společnosti Pöyry Environment a.s. projektované v procesu BIM pomocí Revitu. Posluchači se dozví o procesech, které provázely tvorbu modelu v Revitu. Od samotného založení projektu, modelování až po koordinaci, výstupy a výkazy materiálů. O možnostech a síle modelování v Revitu při tvorbě geometricky složitých modelů. Z přednášky si také účastníci odnesou návaznosti na další aplikace a využití modelu Revitu a informace o efektivitě práce v případě změn v projektu, kterých bylo velmi mnoho.

                       

BIM & TZB

Název přednášky: Projekt ELI, Dolní Břežany: vědecké centrum budoucnosti
Přednášející: Ing. Martin Chytráček (PBA – Peter Brett Associates)
Projekce a 3D koordinace statiky, TZB rozvodů a vakuových a laserových systémů klienta. Přednáška shrnuje využití BIM modelu při projektování rozvodů TZB a jejich koordinaci se statikou a vědeckými technologiemi investora, dále využití BIM modelu při tvorbě výkresové dokumentace TZB a výkazů výměr.


Workshopy

BIM & Velké územní celky

Název přednášky: Infraworks aneb projekt z vyšší perspektivy
Přednášející: Ing. Martin Folber (CAD Studio a.s.)
Představení nejnovějšího nástroje pro snadnou a rychlou vizualizaci jednotlivých variant projektu z širšího pohledu celého okolí stavby. Účelem je poutavým a zajímavým způsobem ukázat, jak analyzovat a zhodnotit různé koncepční návrhy zasazené do reálného prostředí v návaznosti na dopravní a inženýrskou infrastrukturu.

BIM & Praxe

Název přednášky: Týmový projekt, fáze a rekonstrukce
Přednášející: Ing. Peter Jirát
V praktickém workshopu na závěr konference probereme společně možnosti využití a nastavení fází a filtrů fází pro projekty zahrnující více fází v čase. Rovněž se podíváme na možnosti, které Revit poskytuje pro spolupráci uvnitř projektového týmu i mezi týmy různých profesí na jednom projektu. Hlavně ale využijeme čas pro diskuzi nad problémy, které neumíme řešit, ale jiní možná ano :-).


Partneři


QR kódy

Přidejte si BIM-Fórum 2015 do kalendáře Navštivte google+ stránku konference BIM-Fórum 2015 Navštivte facebook stránku konference