2. konference „Revit v praxi“  se konala

16. ledna 2014 v Praze-Dejvicích v prostorách Fakulty architektury ČVUT

Program sestává ze sedmi přednášek, hlavně z oblasti architektonicko-stavebních a profesních kanceláří, které Revit pro práci aktivně využívají. Po loňských zkušenostech snížíme počet přednášek a necháváme větší prostor diskuzi. 

V odpoledních hodinách připravujeme dva workshopy na aktuální témata.

REGISTRACE | ORGANIZAČNÍ POKYNY | POZVÁNKA | PŘEDNÁŠKY | WORSKHOPY | PARTNEŘI

Registrace je z důvodu naplnění kapacity ukončena. Děkujeme všem registrovaným účastníkům za projevený zájem a budeme se těšit na společné setkání ve čtvrtek 16. ledna 2014. Případné další vážné zájemce je možné zařadit na list náhradníků. Kontaktujte nás, prosím, na e-mailové adrese konference@bim-forum.cz. Pokud se uvolní místo, budeme Vás kontaktovat během úterý 14. ledna 2014.


Časový rámec programu:

Program konference „Revit v praxi“ 2014

08:30 – 09:00 registrace účastníků
09:00 – 09:10 přivítání, představení BIM-Fórum a partnerů, info k programu

09:15 – 09:35 1. přednáška – BIM & Legislativa: BIM & Standardy a legislativa
09:40 – 10:00 2. přednáška – BIM & Laser scan: 3D laserové skenování a laserové skenery Leica
10:05 – 10:25 3. přednáška – BIM & Tepelná technika: Využití Revitu při tepelně technických výpočtech
10:30 – 10:50 4. přednáška – BIM & Metro: Využití BIM při projektování metra

11:00 – 11:20     coffee break – občerstvení, předvedení vystavovatelů

11:25 – 11:55 5. přednáška – BIM & Rodiny: Standardy pro BIM – Nutnost pro efektivní modelování (projektování)
12:00 – 12:30 6. přednáška – BIM & TZB: Projektování bazénové technologie v programu Revit MEP
12:35 – 13:05 7. přednáška – BIM & Statika: Trendy projektování konstrukcí v procesu BIM

13:15 – 14:00     Oběd

14:10 – 15:20 Workshop 1 – Uděláno v Revitu – Tipy a triky (Made in Revit)
14:10 – 15:20 Workshop 2 – Tvorba rodin a práce s projektem z pohledu správce BIM

15:20 – 15:40     coffee break – občerstvení

15:40 – 16:50 Workshop 3 – Adaptivní komponenty – zásady pro tvorbu, ukázky praktického využití
15:40 – 16:50 Workshopy – pokračování/opakování

17:00 – Ukončení konference

Letošní vložné na konferenci je 600 Kč (studenti 300 Kč) bez DPH. Pokud budete potřebovat daňový doklad, vyplňte položku DIČ, popř. to napište do poznámky. Název společnosti uveďte tak, jak je vyžadován na faktuře, ušetříte nám čas s následnými úpravami. Jestliže se přihlašujete jako soukromá osoba nebo nejste plátci DPH, dejte to vědět v poznámce, pokusíme se tomu přizpůsobit. Jestliže se Vám nedaří se zaregistrovat, napište nám na konference@bim-forum.cz.

Poznámka pro přihlašující se ze Slovenska: Platbu za konferenci lze provést na áš účet na Slovensku jako vnitrostátní platbu, tedy bez vysokých poplatků za platbu do zahraničí.

Poznámka pro členy ČKA: Konference je zařazena ČKA do vzdělávacích akcí pro rok 2014 a ohodnocena 3 body.


Organizační pokyny

Dobrý den níže naleznete upřesněný program konference, cestu a místo konání.


Čas:
 Rádi bychom začali přesně v 9:00, proto prosíme o včasnou registraci na místě.
Šatna: Zanechte prosím svoje kabáty a případná zavazadla v šatně u vchodu, v přednáškové hale na ně nebude místo.
Registrace: U registrace obdržíte visačku s Vaším jménem a propagační materiály. Zároveň se prosím u registrace zapište do některého z nabízených workshopů (seminářů) – viz program, volba je na Vás. Podle počtu přihlášených do těchto workshopů budeme upřesňovat místo konání v budově.
Zasedací pořádek: Přednášková hala bude plně obsazena. Sedejte si prosím tak, aby nevznikala volná místa, na která se pak někdo bude muset „prodírat“.
Průběh konference: Po každém z konferenčních příspěvků bude čas pro několik otázek a krátkých odpovědí. Celý průběh konference bude zaznamenán na video, které bude po zpracování přístupné účastníkům konference.
Občerstvení a oběd: Bude zajištěno v předsálí konference.
Vystavovatelé: Jejich stánky jsou rovněž umístěné v předsálí.
Slosování (tombola): Ihned po obědě v prostorách atria budou slosovány věcné dary našich sponzorů. Pro účast na tomto slosování je potřebné vyplnit krátký dotazník, který budete mít k dispozici v propagačních materiálech.
Workshopy: Po ukončení slosování se přesuneme na jednotlivé workshopy (semináře).
Závěr: Po ukončení seminářů se můžeme přesunout do prostor NTK (Národní Technické Knihovny) hned naproti budově fakulty (na kávu, jiné nápoje a diskuzi).

Těšíme se ve čtvrtek na společné setkání.

Ivana Vinšová
Peter Jirát
Josef Remeš

za BIM-Fórum o.s.


Pozvánka


Přednášky

BIM & Legislativa

Název přednášky: BIM & Standardy a legislativa
Přednášející: Martin Černý (VUT v Brně, AdMaS Centre / EGAR research group)
Představení pracovní skupiny ‚BIM & Standardy a legislativa‘, která je součástí Odborné rady pro BIM. Zároveň bude představena BIM Příručka, kterou tato skupina vytvořila.

BIM & Laser scan

Název přednášky: 3D laserové skenování a laserové skenery Leica
Přednášející: Daniel Šantora (GEFOS a.s.), David Pivec (di5 architekti inženýři s.r.o.)
Technologie 3D laserového skenování přináší velké možnosti kompletního zaměření skutečného stavu, které je nutné pro projektování v místech s nedostatečnou nebo nepřesnou dokumentací. 3D laserové skenery ve velmi krátkém čase postihnou prostorovou realitu pomocí tzv. mračna bodů, což je velmi hustá síť bodů na zaměřovaných objektech, kde každý bod má přesně zaměřenou 3D pozici.

BIM & Tepelná technika

Název přednášky: Využití Revitu při tepelně technických výpočtech
Přednášející: Jakub Veselka (FSv ČVUT v Praze)
Aplikace Revit nabízí několik nástrojů, pomocí kterých můžeme zkoumat energetickou náročnost budovy. Od analýzy koncepčního modelu až po detailní výpočty pomocí hodinových dat. Během přednášky se pokusím vás s těmito metodami seznámit. Pomocí případové studie si také odpovíme na otázky, které nás v této souvislosti jistě napadnou, například:

  • Nakolik a za jakých podmínek jsou však tyto metody použitelné v českém normovém prostředí?
  • Je možné využít jejich potenciál, nebo zdali jsou jen ztrátou času?
  • Můžeme výsledky dále exportovat a pracovat s nimi například při výpočtu Průkazu energetické náročnosti budovy (PENB)?

 

BIM & Metro

Název přednášky: Využití BIM při projektování metra
Přednášející: Rudolf Vyhnálek, Jakub Novotný (METROPROJEKT Praha a.s., CADconsulting)
Společnost Metroprojekt Praha, hlavní dodavatel projektové dokumentace pro stavbu metra v Praze, se rozhodla pilotně použít technologii BIM, konkrétně aplikaci Revit v celé jeho komplexnosti, na tvorbu modelu a dokumentace pro budoucí stanice metra D. Pilotní projekt odhalil pozitiva i negativa této technologie s ohledem na specifické požadavky stavby (podzemní objekty v konstantním spádu). Implementaci řešení BIM měla na starosti společnost CADconsulting, která se s vámi, za souhlasu společnosti Metroprojekt, ráda podělí o získané zkušenosti.

BIM & Rodiny

Název přednášky: Standardy pro BIM – Nutnost pro efektivní modelování (projektování)
Přednášející: Jiří Koudelka (BIM Project s.r.o.)
Vytváření modelu budovy pomocí technologie BIM představuje mnohem komplexnější činnost než jen pouhou tvorbu projektové dokumentace v CAD. Základem pro správné „BIM projektování“ jsou vhodně definované standardy vycházejících z příslušných norem.

BIM & TZB

Název přednášky: Projektování bazénové technologie v programu Revit MEP
Přednášející: Filip Orsava, Jakub Machů (CENTROPROJEKT a.s.)
Podměty, které nás vedly k přechodu od klasického 2D kreslení k 3D a naše očekávání od něj. Dílčí problémy, které jsme museli řešit s programem Revit MEP. Faktory ovlivňující efektivitu naší práce. Problémy s vyhledáním vhodných rodin využitelných pro projektování bazénové technologie. Nutnost tvorby vlastních rodin a jejich modelování. Ukázky z projektů akvaparků Gino Paradise Tbilisi a Regionální aquapark Jeseník.

BIM & Statika

Název přednášky: Trendy projektování konstrukcí v procesu BIM
Přednášející: Lukáš Staník (CAD Studio a.s.)
Obsahem přednášky je představení trendů pro oblast konstrukcí staveb v procesu BIM a praktické ukázky spolupráce aplikací v rámci procesu BIM, se zaměřením na modelování, analýzu a zpracování konstrukčních částí stavebních objektů. Převody mezi aplikacemi Revit Structure, Robot Structural Analysis a AutoCAD Structural Detailing. Metody převodů, možné výstupy a poznatky z praxe.


Workshopy

Uděláno v Revitu – Tipy a triky (Made in Revit)

Lektor: Pavel Homan (CAD Studio a.s.)
Užitečné tipy a zajímavé triky v Autodesk Revit 2014.

Tvorba rodin a práce s projektem z pohledu správce BIM

Lektor: Peter Jirát
Od instalace po tisk, od šablony přes rodinu k výslednému projektu, tam všude je potřeba zajistit ve firmě jasné nastavení, jednotný vzhled, dobrou organizaci práce a příjemné prostředí. Správce BIM procesu musí znát od každého alespoň trochu. Projdeme společně přípravu projektové šablony, ukážeme si některé vhodné postupy pro tvorbu typických rodin a společně prodiskutujeme nedostatky, na které v praxi narážíme. Pro účast na tomto semináři není potřebné vlastní PC, budeme hlavně diskutovat.

Adaptivní komponenty – zásady pro tvorbu, ukázky praktického využití

Lektor: Ivana Vinšová
Adaptivní komponeny – tvarově přizpůsobitelné, flexibilní prvky, které si uživatel vytváří sám přesně podle potřeby. Jsou vhodné jen pro architektonické tvarově kreativní koncepty, studie? Nebo mají i další, praktické využití? Po krátkém úvodu do tématiky budete mít možnost vytvořit vlastní adaptivní komponentu. Workshop bude v počítačové učebně.